Надія Анатоліївна Бачинська – кандидат педагогічних наук, доцент.

Базова освіта:
1995-1998 рр. Аспірантура (денна форма) «Бібліотекознавство» – Київський державний інститут культури;
1989-1993 рр. Київський державний інститут культури, Бібліотечний факультет, спеціальність «Бібліотекознавство та бібліографія».

Науковий ступінь:
Кандидат педагогічних наук, дисертація: «Формування особистості підлітків в клубах за інтересами в умовах бібліотек для дітей» (1998 р.)

Вчене звання:
Доцент кафедри книгознавства і бібліотекознавства (2014 р.)

Досвід професійної діяльності:
– з вересня 2013 р. – завідувач кафедри книгознавства і бібліотекознавства КНУКіМ;
– з 2008-2013 рр. заступник декана факультету культурології КНУКіМ;
– з 1998 р. – доцент з наказу кафедри бібліотекознавства КДУКіМ;
– з 1993 р. – завідувач учбової лабораторії кафедри дитячої літератури КДУКіМ;

Дисципліни, які викладає в КНУКІМ:
– Бібліотекознавство;
– Бібліотечний менеджмент і маркетинг.

Коло наукових інтересів:
Сучасні концепції вітчизняного та зарубіжного бібліотекознавства, впровадження менеджменту та маркетингу в діяльність бібліотек, формування якісного кадрового складу бібліотек, управління та організація діяльності сучасної бібліотеки.

Основні публікації:

Новий етап у розвитку кафедри книгознавства і бібліотекознавства Київського національного університету культури і мистецтв ( до 45-річчя заснування кафедри) / Н.А. Бачинська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2013. – №4. – С. 4-8.

Удосконалення кадрового складу бібліотек: взаємодія навчальних закладів, установ та організацій бібліотечно – інформаційної галузі / Т.В. Новальська, Н.А. Бачинська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2013. – №3. – С. 28-34

Кадри сільських бібліотек: проблеми та перспективи / Н.А. Бачинська, В. П. Несін // Вісник Книжкової палати. – 2013. – №11. – С. 21-25

Взаємодія навчальних закладів культури та бібліотек по удосконаленню кадрового складу бібліотечно – інформаційної галузі/ Т.В. Новальська, Н.А. Бачинська // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України: матер. Всеукр. наук.-практ конф. 20 листопада 2013 р. – К. : Вид. дім “Вініченко”, 2013. – С. 24-29

Бібліотекознавство : робоча програма / Н.А. Бачинська. – К. :КНУКіМ, 2013. – 47 с.

Бібліотечний менеджмент і маркетинг: робоча програма / Н.А. Бачинська. – К. :КНУКіМ, 2012. -36с.

Основні напрями діяльності бібліотек вишів Міністерства культури України на сучасному етапі / О.З. Клименко, Н.А. Бачинська // Бібліотечний вісник. – 2011. – №4. – С. 38-45

Особливості діяльності та розвитку національних бібліотек України / Н.А. Бачинська // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 22 листоп. 2011 р. – К. : Вид. дім “Вініченко”, 2011. – С. 22-24.

Електронні ресурси та електронні сервіси бібліотек ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації Міністерства культури України / О.З. Клименко, Н.А. Бачинська // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. Вип. 32 / НАН України, Нац. б-
ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України. – К., 2011. – С. 328-340.

Національні бібліотеки України: загальні тенденції та особливості розвитку / Н.А. Бачинська, О.З. Клименко // Культура і мистецтво в сучасному світі: наукові записки КНУКіМ. Випуск 12/ Київський національний університет культури і мистецтв. – К., 2011. – С. 6-13.

Навчальна дисципліна “бібліотечний менеджмент і маркетинг” в структурі підготовки менеджерів бібліотек / Н.А. Бачинська //Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє: матер. міжнар. наук.-практ. конф., приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України.-К. : “Арістей” , 2009. – С. 212-213.

Бібліотечна психологія: робоча програма / Н.А. Бачинська. – К. :КНУКіМ, 2000. – 28 с.

Ігровий компонент комплексного впливу клубів за інтересами на розвиток особистості підлітків / Н.А. Бачинська // Основні аспекти та прогресивні технології в діяльності дитячих бібліотек: Зб. наук. пр. – Київ. – держ. б-ка для дітей, 1998. – С. 28-35

Психолого-педагогічні умови формування особистості підлітка в клубі за інтересами в дитячих бібліотеках / Н.А. Бачинська // Матеріали науково – практичної конференції «Бібліотечне краєзнавство у відновленні історичної пам`яті України». – К.: ІПК – ПК- Держ. істор. б-ка. 1998. – С. 89-97

Історико – теоретичні передумови і сучасна діяльність клубів за інтересами для підлітків в дитячих бібліотеках України / Н.А. Бачинська // Вісник Книжкової палати, 1998 р. – № 3. – С. 18-20.