Лариса Феліксівна Грінберг – доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

Базова освіта:

1995–2000 рр. – аспірантура (заочна форма) «Теорія та історія культури» (17.00.01) – Київський національний університет культури і мистецтв

1989–1993 рр. Київський державний інститут культури, бібліотечний факультет, спеціальність «Бібліотекознавство та бібліографія».

Науковий ступінь: кандидат історичних наук (2001 р.)

Вчене звання: доцент (2003 р.)

Досвід професійної діяльності:

з 2016 дотепер – доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи;

2015–2016  – декан факультету державного управління і права КНУКіМ;

2007 – 2015 – доцент кафедри державного управління;

1993 – 2006 – старший лаборант кафедри музеєзнавства, завідувач навчальної лабораторії кафедри менеджменту культурно-дозвіллєвої діяльності, начальник загального відділу Київського національного університету культури і мистецтв, вчений секретар Головної Вченої ради Київського національного університету культури і мистецтв.

Підвищення кваліфікації

2014 – стажування “Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно з положеннями європейських кваліфікаційних рамок” в Університеті інформатики та мистецтв (Польща, м. Лодзь).

Дисципліни, які викладає в КНУКІМ:

Документаційне забезпечення управління;

Кадрова документація (спеціальні системи документації);

Інформаційний менеджмент;

Документознавча професіологія.

Коло наукових інтересів:

документаційне забезпечення управління, педагогіка вищої школи, підготовка кадрів для галузі культури, формування професійних компетентностей майбутніх документознавців, дослідження професії документознавця, професіографічні аспекти праці в сучасних установах, кар’єра документознавців, професійне самоусвідомлення документознавців, удосконалення вітчизняної системи освіти, культурологія.