Сергій Андрійович Назаровець – Кандидат наук із соціальних комунікацій. Старший викладач кафедри книгознавства та бібліотекознавства КНУКіМ (за сумісництвом).

Основне місце роботи: Директор Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Базова освіта:

Львівський національний університет ім. І. Франка. Філософський факультут, спеціальність “Філософія”

Науковий ступінь:

Кандидат наук із соціальних комунікацій, дисертація «Інфометрична діагностика потоку веб-публікацій українських бібліотекознавців».

Досвід професійної діяльності:

Основне місце роботи – Наукова бібліотека НАУКМА;, директор;
Український редактор E-prints in Library and Information Science;
Радник проектів Mendeley, FigShare, Impactstory;
Координатор проекту ELibUkr в Україні;
Редактор Directory of Open Access Journals

Дисципліни, які викладає в КНУКІМ:

Бібліометрія та наукометрія;
Інтернет технології та ресурси;
Технології Веб 2.0 для бібліотек та користувачів.
Коло наукових інтересів:

Бібліометрія, наукоментрія, вебометрія,альметрікс, наука 2.0, відкритий доступ

Основні публікації:

Вплив відкритого доступу на цитованість робіт молодих українських науковців // Вісн. Кн. палати. – 2015. – №2. – С. 24-28.
Поддержка открытого доступа к библиотековедческим интернет-ресурсам в Украине: декларации и реальность // Научные и технические библиотеки. – 2013. – № 9. – С. 21-28.
Otwarte repozytoria instytucjonalne w systemie komunikacji naukowej (doświadczenie Ukrainy) // Zarządzanie Biblioteką – 2012. – №1(4). – S. 147-155.
Репозитарії вищих навчальних закладів України у системі наукової комунікації // Вісн. Кн. палати. – 2012. – №8. – С. 25-30.
Цитат-аналіз бібліотекознавчих веб-публікацій як об’єктів зберігання репозитаріїв ВНЗ України // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. – Х., 2011. – Вип. 34. – С. 170–177.