Тетяна Олександрівна Ярошенко – кандидат історичних наук, доцент (з.н) кафедри книгознавства та бібліотекознавства КНУКіМ (за сумісництвом).

Основне місце роботи: віце-президент Національного університету «Києво-Могилянська академія» з наукової роботи та інформатизації.

E-mail:
тел.: +38 (044) 425-60-55
ORCID: 0000-0002-2985-2333
Блог: Могилянська бібліотекарка
Facebook: https://www.facebook.com/tetiana.yaroshenko

Громадська активність:
Президент Українського Фулбрайтівського Кола, виконавчий директор громадської організації «ЕЛІБУКР: Електронна бібліотека України», керівник секції університетських бібліотек Української Бібліотечної Асоціації.

Інше:
Фулбрайтівський стипендіат (Yale University, 2004-2005; Columbia University, 2010-2011).

Базова освіта:
1989-1993 Аспірантура (заочна форма) «Бібліотекознавство» – Київський державний інститут культури;
1982-1986 Диплом з відзнакою, Київський державний інститут культури, Бібліотечний факультет, спеціальність “Бібліотекознавство та бібліографія”.

Науковий ступінь:
Кандидат історичних наук, дисертація «Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки» (2008)

Досвід професійної діяльності:

З травня 2015 року — віце-президент НаУКМА з наукової роботи та інформатизації
1995 – 2015 рр– директор наукової бібліотеки НаУКМА;
1994-1995 рр. – Київський державний інститут культури (бібліотечний факультет) – старший викладач;
1986-1994 рр. – Державна бібліотека України для юнацтва – ст. бібліотекар, зав. відділом, заступник директора з наукової роботи.
Дисципліни, які викладає в КНУКіМ

Електронні бібліотеки (2015-2016 рр)
Комп`ютерні технології та автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи;
Автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи;
Технологія Веб.2 для бібліотек та користувачів;
Основи проектування АБІС;
Електронні книги та електронне читання.
Відзнаки та нагороди:
Почесна грамота Міністерства освіти України (2002), Відмінник освіти України” (2003), Медаль Святого Петра Могили (2004), Орден княгині Ольги III ступеня (2005), «За внесок в бібліотекознавство»: відзнака Української Бібліотечної Асоціації» (2010), «За відданість бібліотечній справі»: відзнака Української Бібліотечної Асоціації» (2013).

Коло наукових інтересів:
Наукова комунікація, менеджмент електронних ресурсів, відкритий доступ до наукової інформації, електронні бібліотеки та електронні архіви, наукометрія та бібліометрія, інформаційні технології в освіті.

Автор понад 100 наукових, навчально-методичних і професійних публікацій.

Основні публікації:

Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки / Ярошенко Т. – К.: Знання, 2010. — 215 с. (Електронна версія 3 розділу — http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/1039).

Технології Веб 2.0 для бібліотек і користувачів: нові можливості розвитку бібліотечного середовища: посіб. для бібліотекарів за прогр. підвищ. кваліфікації / Укр. бібл. асоц., Нац. академія керівних кадрів культури і мистецтв, Центр безперервн. інформ.-бібл. освіти, Головний тренінгов. центр для бібліотекарів; Т. О. Ярошенко, Т. О. Якушко. — К. : Самміт-книга, 2013. — 106 с.

Електронні книжки та електронні читанки (рідери) в бібліотеці : з чого почати? / [уклад. : Пашкова В.С., Ярошенко Т.О. ; відп. за вип. Я.Є. Сошинська] ; Українська бібліотечна асоціація, Національна парламентська бібліотека України, Наукова бібліотека Національного університету “Києво-Могилянська академія”. – Київ : [Самміт-книга], 2013. — 63 с. — http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/2452.

Створення та використання електронних ресурсів в університетах України : за результатами дослідження / [упоряд. Ярошенко Т.О., Чуканова С.О. ; ред. Патрушева О.В.] ; Українська бібліотечна асоціація, Наукова бібліотека Національного університету “Києво-Могилянська академія” … [та ін.]. — Київ : [Видавничо-поліграфічний центр НаУКМА], 2012. — 64 с. : схеми.- http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/1250.

Університетська автономія : [спеціальний випуск часопису «Дух і Літера»] / Упоряд. С. Квіт, Г. Касьянов, Т. Ярошенко, К. Сігов, Л. Фінберг ; Автор передмови В.Брюховецький ; Нац.університет «Києво-Могилянська академія» ; Центр європейських гуманітарних досліджень. – К. : Дух і Літера, Вип. 19, 2008. – 366 с. – (Сер.: Дух і Літера).

Книжковий знак Наукової бібліотеки / упоряд. Н.В. Казакова, Т.О. Ярошенко; Нац.університет «Києво-Могилянська академія. — К. : КМ Академія, 2002. – 80 с. : іл.

Відкритий доступ — шлях до присутності України у світовій науковій спільноті // Вища школа. — 2011. — №3. — С. 47-51. — http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/1040/1/Yaroshenko_Vidkryty_dostup.pdf.

Зелений шлях відкритого доступу. Репозитарії та їх роль у науковій комунікації: перші двадцять років // Бібліотечний вісник. — 2011. — №5. — С. 3-10. — http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/1198.

До історії одного архіву: фонди Українського технічно-господарського інституту в Мюнхені — відтепер у Могилянській книгозбірні // Вісник Книжкової палати. — 2011. — №1. — С. 25-28.

Більше не таємно : розсекречені документи з фондів архіву СБУ — у вільному доступі через бібліотеку Могилянки / Тетяна Ярошенко. // Вісник Книжкової палати. — 2010. — №7. — С. 35-37.

Open Access to Knowledge in the Modern University: Ukrainian situation [Electronic resource] : Presentation // “Libraries for An Open Environment: strategies, technologies and partnerships” : Proceedings 32nd Conference IATUL, Warsaw (Poland), 29th May – 2nd June / International Association of Scientific and Technological University Libraries (IATUL) and the Warsaw University of Technology Main Library. — Electronic data. — Warsaw (Poland), 2011.

Світова цифрова бібліотека : будуємо глобальне партнерство / Т. Ярошенко. // Бібліотечна планета. — 2010. — №3. — С. 5-9.

Знімаючи рожеві окуляри : LIBER про нові зміни та можливості для академічних бібліотек Європи / Т. Ярошенко. // Бібліотечна планета. — 2009. — №4. — С. 22-24.

Університетські бібліотеки України підтримують Ініціативу відкритого доступу до наукової інформації // Вища школа. — 2009. — №7. — С. 64-75.

Электронная библиотека: центры знаний в университетах Украины // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. — 2009. — №2. — С. 65-70.

Про CrossRef, DOI, OpenURL та інші інновації в епоху електронних журналів : що, чому, як, навіщо?// Бібліотечний форум України. — 2009. — №1. — С. 26-29.

Організація та управління електронними ресурсами в сучасній бібліотеці // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2008. — №3. — C. 13-21.

Вільний доступ до інформації : нова модель наукової комунікації в інформаційному суспільстві // Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”. – Миколаїв : [Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили], 2007. — Т. 68, вип. 55. — С. 226-234.

E-LIS — відкритий міжнародний електронний архів у галузі бібліотечної справи // Бібл. форум України. — 2007. — №1 (15). — С. 6-10.

Бібліотечні консорціуми: перспективи розвитку // Бібл. форум України. — 2006. — №4 (14). — С. 7-11.

Електронний журнал у дзеркалі публікацій у професійній пресі // Вісник Книжкової палати. — 2006. — №5. – С. 29-32.

Наукова інформація у відкритому доступі: нові моделі комунікації в інформаційному суспільстві // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2006. — №4. — С. 80-87.

Еволюція журналу як засобу наукової комунікації: від друкованих видань до оригінальних електронних журналів // Вісник Книжкової Палати — 2005 — №10 (111) — С. 29-34, №11 (112) — С. 28-33.

Електронні журнали: можливості ХХІ століття для науки та освіти України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2004. — №2. – С. 70–75.

Весь перелік публікацій – на сайті http://www.library.ukma.edu.ua/?id=160

Вебінари (відеозаписи):

Шлях електронної книги в бібліотеці (18 жовтня 2013);
Механізми придбання та отримання е-книжок (20 грудня 2013);
Облік та каталогізація е-книжок (14 березня 2014);
Як позичають е-книжки та пристрої для їх читання користувачам бібліотек (18 квітня 2014);
Е-книга в бібліотеці: маркетинг і реклама нової послуги (30 травня 2014).