Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності

Майбутні фахівці отримують знання у сфері документаційного забезпечення та інформаційно-аналітичної діяльності

Image

Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності запрошує на навчання!

Кафедра була заснована в 1995 році за ініціативи доктора педагогічних наук, професора М.М. Поплавського. Першим завідувачем кафедри документознавства та інформаційної діяльності була кандидат педагогічних наук, доцент І. Д. Нілова (1995–2003 рр.). 1999 р. відбувся перший випуск фахівців із документознавства та інформаційної діяльності.

Через реорганізацію структури університету в 2003 р. та чітке орієнтування підготовки документознавців для управлінської сфери (менеджерів органів державної влади та управління) опікування спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність» було покладено на кафедру державного управління, засновану в 2003 р. Її першим завідувачем став доктор педагогічних наук, професор М. М. Поплавський. Із 2007 р. по 2016 р. кафедру очолювала доктор історичних наук, професор В.В. Бездрабко.

Читати далі...

Зростання наукового потенціалу кафедри увиразнилось через відкриття в 2012 р. ще однієї спеціальності – «Державне управління», що призвело до необхідності формального й фактичного кадрового розмежування. Це знайшло втілення в розгалуженні кафедри. Від 2013 р. освітній осередок продовжив своє існування під назвою – кафедра документознавства та інформаційної діяльності. Історія кафедри державного управління продовжена на рівні магістерської підготовки фахівців із державного управління.

У 2016 р., після затвердження оновленого переліку навчальних спеціальностей, відбулося об’єднання кафедри документознавства та інформаційної діяльності й кафедри книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, у результаті чого створено кафедру інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Її завідувачем стала доктор наук із соціальних комунікацій Т. Ю. Гранчак. На кафедрі було започатковано підготовку інформаційних аналітиків.

У такому форматі кафедра проіснувала рік і вже у вересні 2017 р. отримала іншу назву – кафедра соціальних комунікацій та інформаційних наук. З огляду на необхідність оптимізації діяльності кафедри у березні 2018 року Вченою радою університету ухвалено рішення про виокремлення кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності, яку очолила В. В. Бездрабко.

Викладання на кафедрі побудовано за проблемно-дисциплінарним принципом, що дає можливість студентам знайомитися з найширшим спектром курсів. Педагоги кафедри викладають за авторськими програмами не лише базові фахові дисципліни, але й різні професійно та практично орієнтовані курси.

Практичні навички студенти отримують занять у спеціалізованих аудиторіях та під час переддипломної, виробничої, навчальної, ознайомчої практик, керівництво якими здійснюють викладачі кафедри. Студенти беруть активну участь у фаховій проектній діяльності, результатом якої є презентації, виставки, публікації.

Спеціалізації кафедри дозволяють випускникам здобути кваліфікацію документознавця, інформаційного аналітика, викладача фахових дисциплін, рекламного менеджера, спіндоктора, антикризового менеджера тощо.

Сфери професійної діяльності випускників кафедри – органи державного, муніципального управління і самоврядування, судової та правоохоронної системи, науково-дослідні установи, центри вивчення громадської думки; вищі навчальні заклади; кадрові, консалтингові, рекламні, інформаційні агентства; заклади публічної сфери; центри медіа-аналітики та медіа-експертизи тощо.

Наразі Київський національний університет культури і мистецтв є яскравим провідником класичного документознавства та флагманом інформаційно-аналітичної освіти, що визнано провідними фахівцями в Україні та за кордоном.

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ

ВСТУП 2022

Спеціальність - 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Національний мультипредметний тест

(українська мова, історія України, математика)

Мотиваційний лист

*Для вступу на контрактну форму навчання лише мотиваційний лист

Наша кафедра у цифрах

Коротко розповімо Вам про наші досягнення. Нам дійсно є чим пишатися, тому що серед наших студентів

успішні у навчанні

знайшли роботу

працюють за спеціальністю

НОВИНИ КАФЕДРИ

Новини кафедри відсутні 

Ми регулярно проводимо конференції, семінари, круглі столи, цікаві зустрічі з відомими особистостями тощо... На даний момент анонсів немає, але як тільки на факультеті буде проводитись цікава подія - ми обов'язково вас проінформуємо! 

БАЗИ ПРАКТИКИ

verhovna_rada.jpg
ministerstvo_nauki_i_osv.jpg
ministerstvo_finansiv.jpg
min_econom_rozvytku.jpg
ministerstvo_kult_ukr.jpg
ministars_infrastrukturi.jpg
ukrinform.jpg
minister_usticii.jpg
undiasd.jpg
minist_zakord_sprav.jpg
unian.jpg
derzh_arch_slujba.png