10 РОЗМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

10 РОЗМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ, ЯКІ ВАРТО ЗНАТИ. ФІПіКБ рекомендує. 

Справжня англійська мова зовсім не така, як в підручниках. Мова носіїв природна і складається з маси скорочень. Ось десять з них, без знання яких вам не обійтися:

  • Gonna = Going to — збиратися що-небудь зробити.
  • Wanna = Want to / want a — хотіти робити щось / хотіти чогось.
  • Gimme = Give me — дай / дайте мені.
  • Lemme = Let me — дозволь / дозвольте мені.
  • Kinda = Kind of — тип / вид чого-небудь; ніби, на кшталт, в якійсь мірі.
  • Sorta = Sort of — на зразок того, ніби як, типу.
  • Is not = Am / is / are not; have / has not — негативна частка «не».
  • A lotta = A lot of — багато чогось.
  • Dunno = Do not know — не знаю.
  • Cuz = 'Coz =' cos = 'cause = because — тому що.

2