Дуальна освіта

Сьогодні ми розповімо про "Дуальну освіту" 

Що ж це таке? 

Дуальна освіта – це поєднання навчання студентів у закладі освіти з навчанням на робочих місцях.
У чому її переваги?

·         удосконалення практичної частини програми зі збереженням теоретичної

·         підвищення якості підготовки фахівців відповідно до реальних вимог ринку праці

·         підвищення рівня конкурентоспроможності випускників закладу освіти

·         скорочення періоду адаптації випускників закладу освіти до професійної діяльності

·         підвищення мотивації здобувачів освіти до навчання

1