ІНФОРМАЦІЙНА БІЗНЕС-АНАЛІТИКА

Хей! Це рубрика #предметифіпікб!

Сьогодні ми обговоримо актуальну дисципліну "Інформаційна бізнес-аналітика".

Що ж ми вивчаємо на цьому предметі?

  • отримання, збір і інтелектуальний аналіз даних;
  • стратегічний аналіз діяльності компанії і визначення стратегічних цілей розвитку;
  • формування цільової архітектури бізнесу;
  • управління бізнес-процесами для досягнення поставлених цілей.
  • аналіз предметної області і формулювання вимог до розроблюваних інформаційних систем і прикладного програмного забезпечення.

Це своєрідний інформаційний «ліхтарик» в хащах бізнесової діяльності. Саме на формування відповідних компетенцій спрямована навчальна дисципліна «Інформаційна бізнес-аналітика», присвячена вивченню всіх аспектів бізнес-аналізу і підготовки бізнес-аналітика для різних ролей.

1