ПРЕДМЕТИ ФІПІКБ

Сьогодні познайомимся з неймовірно цікавою дисципліною «Теорія і практика референтської діяльності» 

Пам’ятаєте зі шкільного курсу історії про Гая Юлія Цезаря, який під час гладіаторських боїв міг одночасно дивитися на них, писати і слухати?

Навчальний курс «Теорія і практика референтської діяльності» пропонує осучаснені навички Цезаря. Ця дисципліна ознайомлює з основними обов’язками і функціями референта, зокрема, організовувати і координувати ділові зустрічі та зв’язки між відділами організації, забезпечувати комфортну роботу керівника і бути його незамінним помічником, організовувати документне забезпечення управління організації, готувати тексти виступів, листів, управлінських документів, збирати й впорядковувати різну інформацію тощо.

Ви навчетесь:

  • користуватися  інструментарієм  референтської  та  офісної діяльності  на  рівні  тлумачення  та  використання  у  професійній діяльності;
  • визначати та аналізувати особливості етики взаємовідносин між керівником і співробітниками;
  • орієнтуватися у спадщині та сучасних оцінках явищ теоретичного та практичного життя щодо вживання засобів референції;
  • аналізувати та синтезувати різноманітні підходи до стану справ у діловому просторі;
  • оформляти усно та письмово самостійні думки про сфери та події референції (створити лист, звернення, комюніке, прес  реліз, нотатки для обговорення, статтю, промову, діловий щоденник, ділове повідомлення на обрану тему).