Бойчук Неля Анатоліївна

Бойчук Неля Анатоліївна

Старший викладач кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності.

InstagramFacebooke-mailORCIDGoogle ScholarScopus IDPublons

Базова освіта:

2009 – 2010 р. навчалась в університеті за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність», здобувши кваліфікацію магістра документознавства та інформаційної діяльності.

У 1999 р. закінчила бібліотечний факультет Київського національного університету культури і мистецтв за спеціальністю «Бібліотекознавство та бібліографія».

Досвід професійної діяльності:

2004 – 2006 рр. – за сумісництвом викладач кафедри державного управління Київського національного університету культури і мистецтв.

З 2009 дотепер – старший викладач кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Київського національного університету культури і мистецтв

З 2016 р. дотепер – координатор практики студентів факультету PR, журналістики та кібербезпеки університету.

Дисципліни, які викладає в КНУКіМ:

  1. Національні й галузеві інфраструктури документації, бібліотек і архівів
  2. Керування документацією та архіви

Коло наукових інтересів: документознавство, архівна та бібліотечна справа в умовах інформаційного суспільства.

Основні праці:

  1. Yaroslav Melnyk, Halyna Drapak, Zoriana Sverdlyk, Maryna Tsilyna, Volodymyr Varenko, , Nelia Boichuk. Experience of Theory and Practice of the Process of Implementing Information Technologies in the Educational Environment. International Journal of Computer Science and Network Security (IJCSNS). Vol. 21. 4. April 2021. Р. 75-79.
  2. Valentyna Dibrova, Svitlana Sovhira, Yuliia Liakhovska, Victor Burdun, Nelia Boichuk, Liliia Saikivska. Comparative Characteristics Of Information Technologies And Technologies Of Distance Learning Of Higher Education Institutions. International Journal of Computer Science and Network Security (IJCSNS). Vol. 21. 5.  May 2021. Р. 69-72.
  3. Vera Romanova, Yurii Nikitin, Natalia Vozniuk, Zoriana Sverdlyk, Nelia Boichuk, Olena Kunderevych. Responsibility for Dissemination of Inaccurate Information on the Internet. International Journal of Computer Science and Network Security (IJCSNS). Vol. 21. 8. August 2021. Р. 137-140.
  4. Олексієнко Л. А., Богатирьова Г. А., Бойчук Н. А. Формування комунікативних компетентностей студентів в умовах дистанційної освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2021. № 82. С. 123-127.
  5. Бойчук Н.А. Трансформація інструментів освітнього процесу для підготовки фахівців зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» на прикладі змісту дисциплін вибіркових курсів. Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : зб. матеріалів Четвертої міжнар. наук. конф., (м. Київ, 20-22 травня 2021 р.) / упоряд. М.М. Цілина. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. С. 271-272.
  6. Бойчук Н.А. Підготовка фахівців зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» у науковій комунікації 2021 р. Recent scientific investigation : Scientific collection Interconf, Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference, Oslo, Norway, 11-12.12.2021. Oslo, 2021. Р. 134-137.