Борисенко Сергій Анатолійович

Борисенко Сергій Анатолійович

Кандидат історичних наук.

InstagramFacebooke-mailORCIDGoogle ScholarScopus IDPublons

Базова освіта: Закінчив у 1996 році Київський державний інститут культури за спеціальністю «Бібліотекознавство та архівознавство».

Досвід професійної діяльності:

Із 1996 року по 2000 рік працював у Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України на посаді провідного архівіста відділу діловодства та комплектування НАФ, а також здійснював функції куратора центральних органів державної виконавчої влади із питань діловодства та архівної справи.

2000–2003 рр. навчався в аспірантурі Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, де захистив кандидатську дисертацію на тему: «Українсько-російські стосунки: квітень – грудень 1918 р.»

Із 2005 р. і донині працює на викладацькій посаді в Київському національному університеті культури і мистецтв.

Коло наукових інтересів: автоматизація бібліотечно-інформаційної системи, теорія і практика архівної справи.

Автор близько 30 наукових та науково-методичних праць.