Дніпренко Вадим Іванович

Дніпренко Вадим Іванович

Доцент кафедри інформаційних технологій.

InstagramFacebooke-mailORCIDGoogle ScholarScopus IDPublons

Базова освіта:

Київський державний інститут культури, 1977 р., «Бібліотекознавство-бібліографія», «бібліотекар-бібліограф»

Досвід професійної діяльності: 39 р.

Дисципліни, які викладає в КНУКіМ:

  1. Стандартизація та сертифікація за фаховим спрямуванням
  2. Інформаційно-пошукові системи

Коло наукових інтересів:

стандартизація та сертифікація, книгознавча діяльність, каталогізація документів.

Основні праці:

1. Розвиток типології видань засобами стандартизації //Вісник Кн. палати. – 2017. № 5. – С. 10-13.

2. Електронне видання як об’єкт стандартизації: основні етапи та перспективи розвитку//Вісник Кн. палати. – № 9. - 2017. – С. 93-102.

3. Стандартизація у книжковій справі як нормативна база менеджменту якості//Вісник Харківської державної академії культури: зб. наук. пр. – 2017. – № 51. – С. 53-59.

4. Дніпренко В.І. Стандартизація у книжковій справі як нормативна база менеджменту/ В.І. Дніпренко// Вісн. Кн. палати. - 2018. - №9. - С.7-10.

5. Sydorovska Iev., Vakulenko O., Dnipremko V., Gutnik ., Kobyzhcha N. Theore tical Acpects Of The Organizational And Pedagogical Conditions Of Creativ Self-Divelopment Of Distance Learning Students. IJCSNS: International Journal of Computer Science and Network Security, vol/ 21, No,05,2021, p. 231-236. URL.: https: //mail.Ukr.net/desktop#readmsg/1625746113028809856/f0 (Web of Science).