Гранчак Тетяна Юріївна

Гранчак Тетяна Юріївна

Доктор наук із соціальних комунікацій, професор.

InstagramFacebooke-mailORCIDGoogle ScholarScopus IDPublons

Базова освіта:

1986 – 1991 рр. Київський державний університет тім. Тараса Шевченка, історичний факультет, спеціальність «історія»

1991 – 1996 р. Аспірантура «історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського.

Досвід професійної діяльності:

2003-2016 рр. - завідувач відділу політологічного аналізу Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського;

2016-2017рр. - завідувач кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи, соціальних комунікацій та інформаційних наук;

2016-2018 рр. - старший науковий співробітник відділу політологічного аналізу Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського;

2018-2019 р. - завідувач відділу з охорони інтелектуальної власності Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського;

з 2019 р. провідний науковий співробітник відділу з охорони інтелектуальної власності Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського;

з 2020 р. провідний науковий співробітник відділу теорії та історії бібліотечної справи Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Дисципліни, які викладає в КНУКіМ:

«Вступ до фаху», «Дистантне інтернет-обслуговування користувачів», «Академічне письмо та засоби інтелектуального доступу до інформації»

Відзнаки та заохочення:

За багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм, вагомі творчі здобутки у розвитку бібліотечно-інформаційного забезпечення науки, культури і освіти, участь в організації міжнародних конференцій відзначена почесними грамотами та подяками Президії Національної академії наук України. За вагомий особистий внесок у забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського нагороджена відзнакою НАН України «За професійні здобутки» (2014 р.).

Коло наукових інтересів:

вплив сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на бібліотечну практику; участь бібліотек у соціокомунікативних процесах; інформаційно-аналітична діяльність; інформаційна безпека; роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору; діяльність бібліотек з формування і збереження національної пам'яті; розвиток соціального інституту бібліотеки в процесі соціально-комунікаційної діяльності; соціальні комунікації тощо.

Основні праці:

1. Концептуальна модель гнучкої бібліотеки. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. 2020. № 6. С. 10-23.

2. Участь бібліотек у реалізації політики пам’яті: теоретичні і прикладні аспекти. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. 2020. № 5. С. 10-28.

3. Hranchak, TYu. Games Technology as Innovative Tool for Forming a Library and Information Environment of Knowledge Management. Naukainnov. 2019, 15(2):91-104.(Web of Science)

4. Гранчак Т., Сошинська Я. Академічний плагіат в Україні в умовах культурного транзиту. Міждисциплінарні дослідження складних систем. 2019. № 15. С. 107-127. (WebofScience)

5. Гранчак Т.Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в дистанційній бібліотечній освіті в Україні: комплексність і варіативність. Information Technologies and Learning Tools. 2019, Vol. 73(5). С. 219-293 (WebofScience)

6. Гранчак Т., Скітер Т. Інтернет-маркетинг в діяльності бібліотек України. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. 2019. №4. С. 36-55.

7. Гранчак Т. Орієнтири розвитку бібліотек у середовищі покоління Z. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. 2019. №3. с. 20-35.

8. Гранчак Т. Бібліотечно-інформаційна діяльність і медіаграмотність. Вісник книжкової палати. 2018. № 3. C. 40-43.

9. Гранчак Т. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського як науково-інформаційний центр організації управління знаннями. Бібліотечний вісник. 2018. № 2. С. 3-10.

10. Гранчак Т.Ю. Дисципліни аналітичного профілю як компонент програми підготовки бакалаврів зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2017. Вип. 46. С. 117-128.