Касьян Владислав Володимирович

Касьян Владислав Володимирович

Кандидат філософських наук, доцент з\н.

InstagramFacebooke-mailORCIDGoogle ScholarScopus IDPublons

Базова освіта:

2009-2010 р.р.- Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація «Менеджер інформаційних технологій».

2004-2009 р. р.-  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, спеціальність «Міжнародний бізнес» кваліфікація «Економіст-міжнародник, перекладач з арабської мови».

Досвід професійної діяльності: 2013 р. - дотепер – доцент з\н, в Київському національному університеті культури і мистецтв.

Дисципліни, які викладає в КНУКіМ:

 1. Маркетинг
 2. Інформаційні технології, системи та мережі

Коло наукових інтересів: маркетинг; інформаційні технології, системи та мережі; менеджмент; бізнес та підприємництво, соціокультурний розвиток українського суспільства.

Основні праці:

 1. Касьян В.В. Маркетинг некомерційних суб’єктів: імплементація до змісту підготовки за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / В.В.Касьян // Бібліотечний вісник .- 2021 .- № 2 .- С.80 – 90 .
 2. Касьян В., Новальська Т. Теоретико-методологічні засади підготовки інтернет-маркетолога за спеціальністю 029 «Інформаційна , бібліотечна та архівна справа» / В.Касьян, Т.Новальська // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук .- 2021 .-Вип. 7 .- С. 71- 82 .
 3. Касьян В. Проблемні контексти сучасної гуманітаристики : концептуальні основи змісту навчальної дисципліни «Інформаційний менеджмент» / В.Касьян // Питання культурології .- 2021 .Вип . 37 .- С. 159 -168 .
 4. Менеджмент веб-контенту як сучасний поліфункціональний напрям Інформаційно-комунікаційної діяльності // Бібліотекознавство, Документознавство, Інформологія. - 2021 - 1 - С. 57-63.
 5. Nadiia Bachynska, Tetiana Novalska, Valerii Kuchnarov, Vladyslav Kasian, Halyna Salata, Grinberg Larysa. Information Technologies in Higher Education Institutions: Experience of Leading Countries of the World. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.4, April 2021.
 6. Касьян В.В. Підготовка інтернет-маркетолога за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» в проблемному полі фахових досліджень / В.В.Касьян // Культура та інформаційне суспільство ХХ1 століття: Матеріали всеукр.науково-теорет.конф.молодих учених, 22-23 квітня 2021 р., м.Харків – ХДАК, 2021 .-С.248 -249 .
 7. Касьян В.В. Цифрові компетенції інтернет-маркетолога за спеціальністю 029 «Інформаційна , бібліотечна та архівна справа»/ В.В.Касьян // Інформація , комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : Матеріали 4 міжнар. наук.-практ.конф., 20-22 травня 2021 р., м.Київ.- Київ : Видав.центр КНУКіМ,2021. – С.281-282
 8. Ihor Bondar, Nadiia Bachynska, Tetiana Novalska, Vladyslav Kasian, Valerii Kuchnarov, Volodymyr Pylypiv. Analysis of the Organization and Features of the Implementation of Information Technologies in the Educational Process of Institutions of Higher Education. SRP. 2020; 11(11): 868-872. doi:10.31838/srp.2020.11.126
 9. Касьян В.В. Концептуальні засади впровадження індустрії 4.0 в Україні / О.В.Тимошенко, В.В. Касьян // Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 квітня 2019 р., м. Київ. – Київ: Видав. центр КНУКіМ, 2019. – С. 119-122.
 10. Касьян, В. В. Фінансові системи зарубіжних країн [Текст] : навч.-метод. комплекс / В. В. Касьян. – Київ : КНУКіМ, 2018.
 11. Касьян, В. В. Формування бізнес моделі підприємства [Текст] : навч.-метод. комплекс / В. В. Касьян. – Київ : КНУКіМ, 2018.
 12. Касьян, В. В. Інфраструктура ринків товарів і послуг [Текст] : робоча програма навч. дисципліни : магістри / В. В. Касьян. – Київ : КНУКіМ, 2018.
 13. Касьян, В. В. Організація інноваційної діяльності [Текст] : робоча програма навч. дисципліни / В. В. Касьян. – Київ : КНУКіМ, 2018.
 14. Касьян, В. В. Стратегічний менеджмент [Текст] : робоча програма навч. дисципліни : магістри / В. В. Касьян. – Київ : КНУКіМ, 2018.
 15. Касьян, В. В. Формування бізнес-моделі підприємства [Текст] : робоча програма навч. дисципліни / В. В. Касьян. – Київ : КНУКіМ, 2018.