Кобижча Наталія Іванівна

Кобижча Наталія Іванівна

Кандидат культурології, доцент кафедри інформаційних технологій.

InstagramFacebooke-mailORCIDGoogle ScholarScopus IDPublons

Автор близько 30-ти публікацій, учасник міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій та семінарів.

Базова освіта: Київський державний інститут культури 1997р. Спеціальність «Бібліотекознавство і бібліографія», кваліфікація «Бібліотекар-бібліограф». Київський національний університет культури і мистецтв 2011р. – аспірантура.

Досвід професійної діяльності: 1997-1999 рр. – відділ організації бібліотечних фондів і каталогів Національної парламентської бібліотеки України. 2000-2007 рр. методист в/к учбового відділу у Київському національному університеті культури і мистецтв. З 2008 р. по сьогодні викладач кафедри інформаційних технологій.

Дисципліни, які викладає в КНУКіМ:

 1. Аналітико синтетичне опрацювання документів
 2. Документні ресурси бібліотек
 3. Інформаційний сервіс

Коло наукових інтересів:

біографістика в контексті культурологічного дискурсу; документно-інформаційні ресурси бібліотек в умовах глобалізованого інформаційного простору; аналітико синтетичне опрацювання документів та інформації.

Основні праці:

Монографії:

1. Культурницька діяльність Бориса Грінченка: світоглядний аспект : монографія / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ: Вид-во Ліра-К, 2016. 200 с. ISBN 978-617-7320-87-5.- Рец.: Медведєва В.М. Культурологічний погляд на багатогранний потенціал доробку Б. Грінченка. Вісник Кн. палати. 2018. №1. С.33-36.

2. Кобижча Н.І., Штефан І.П. Універсальна десяткова класифікація як міжнародна інформаційно-пошукова мова класифікаційного типу: навчальний посібник для студентів спец. 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв.- Київ: Вид-во Ліра-К, 2021.- 124 с.- ISBN 978-617-520-028-5

Наукові статті

 1. Педагогічна спадщина Б. Грінченка в контексті концепції Life-long-learning. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наук. зб. Рівне, 2017. Вип.25 . С. 217-224.
 2. Фонди бібліотек України в умовах інтелектуальної свободи та свободи доступу до інформації. Гілея: наук. вісник. Київ, 2017. Вип. 125. Ч.2. С. 109 - 116.
 3. Музейні практики Б. Грінченка та їх роль у конструюванні та збереженні культурної пам’яті українців. Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання: зб. наук. праць / Нац. авіац. ун-т (Україна); Ун-т Градець – Кралове (Чеська республ.); Литовський держ. новий архів (Литов. республ.). Київ, 2017. С.106 – 112.
 4. Культурницька діяльність Б. Грінченка в дискурсі філософії вчинку М. Бахтіна. Гілея: наук. вісник: зб. наук. праць. Київ, 2018. Вип. 139 (№12). Ч. 2. С. 17 - 22.
 5. Кафедра організації бібліотечних фондів і каталогів у контексті еволюції бібліотечно-інформаційної освіти в КНУКіМ (1976-1994). Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія: науковий журнал . Київ, 2019. № 1. С. 133 - 142.
 6. Специфіка електронних документів у системі бібліотечних фондів. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук: науковий журнал. Київ, 2019. Вип. 3. С. 36 - 44.
 7. Проблеми формування цифрової культури в Україні: теоретичні та практичні аспекти. Гілея: наук. вісник: зб. наук. праць. Київ, 2020. Вип. 152 (№1). Ч.2. С. 152 - 157.
 8. Документні фонди бібліотеки як показник рівня її інформаційної культури. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія: науковий журнал. Київ, 2020. № 4. С. 47-59.
 9. Challenges and problem solution in overcoming the modern social cultural crisis = Cучасна соціокультурна криза: виклики, проблеми, рішення "Journal of Entrepreneurship Education". (Web of Science, США).
 10. Кобижча Н.І. Проблеми формування цифрової культури в Україні: теоретичні та практичні аспекти. Гілея: наук. вісник: зб. наук. праць. Київ, 2020. Вип. 152 (№1). С. 152 - 157.
 11. Кобижча Н.І. Документні фонди бібліотеки як показник рівня її інформаційної культури / Палеха Ю.І., Кобижча Н.І. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія: науковий журнал. Київ, 2020. № 4. С. 47-59.
 12. Information and Analytical Support of Anti-Corruption Policy / Anatolii Novak, Vitalii Bashtannyk, Oksana Parkhomenko-Kutsevil, Vasyl Kuybida, Nataliia Kobyzhcha // IJCSNS. International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.3, March 2021. Рр. 134-140 (Web of Science)
 13. Кобижча Н.І. Теоретико-методологічне поле дослідження цифрової культури / Кобижча Н.І., Штефан І.П. Гілея: наук. вісник: зб. наук. праць. Київ, 2021. Вип. 160 (№1-2). Ч.2. С. 56 - 62.
 14. SydorovskaIev., Vakulenko O., DniprenkoV., Gutnyk I., Kobyzhcha N. Theoretical Aspects Of The Organizational And Pedagogical Conditions Of Creative Self-Development Of Distance Learning Students. IJCSNS: International Journal of Computer Science and Network Security, vol.21. No.05, 2021, p. 231-236. (Web of Science).
 15. Valeriy Kharkivsky, Ruslana Romanyshyn, Nadiia Broiako, Iryna Kochetkova,Olena Khlystu, Natalya Kobyzhcha, Alina Poplaska. Features Of Pedagogical Support Of Digital Competence Formation In Educational Activity IJCSNS: International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.8, August 2021, р. 276-280 (Web of Science).

Науково-дослідна робота

 1. Універсальна десяткова класифікація (УДК) як міжнародна інформаційно-пошукова мова класифікаційного типу: лекція для студентів спец. 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа / Н.І. Кобижча, І.П. Штефан; КНУКіМ .- Київ: Вид-во НАКККіМ, 2017 .- 84 с.
 2. Загальна методика індексування документів за Універсальльною десятковою класифікацією (УДК) : лекція для студентів спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа / Н.І. Кобижча , І.П. Штефан; КНУКіМ .- Київ; Вид-во НАКККіМ, 2020 .- 36 с.
 3. Інформаційна модель документа в тестових запитаннях і відповідях: навч. практикум з АСОД для студентів спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа / Н.І. Кобижча, І.П. Штефан; КНУКіМ .- Київ: Вид-во НАКККіМ, 2020 .- 36 с.
 4. Кобижча Н.І., Штефан І.П. Аналітико-синтетичне опрацювання документів (АСОД): практикум / Н.І. Кобижча, І.П. Штефан; МОН України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ: КНУКіМ, 2021. – 84 с.