Маранчак Микола Миколайович

Маранчак Микола Миколайович

Викладач кафедри інформаційних технологій.

InstagramFacebooke-mailORCIDGoogle ScholarScopus IDPublons

Досвід професійної діяльності: 11 років

Дисципліни, які викладає в КНУКіМ: Digital-маркетинг і SMM

Коло наукових інтересів: Управління репутацією, маркетинг, PR, SMM, журналістика, культурологія

Основні праці:

Статті в наукових фахових виданнях України

1. Маранчак М. М. Управління репутацією компанії в пошукових системах (SERM), як один із напрямків управління онлайн-репутацією. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). Lublin, 2020. № 3(31).

2. Маранчак М. М. Месенджер-маркетинг як напрям управління онлайн-репутацією (ORM) компанії. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2021. Вип. 7. С. 115–126.

3. Маранчак М. М. Антикризові комунікації для збереження репутації компанії під час карантину. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2021. № 2. С. 103–109.

4. Маранчак М. М. Онлайн-репутація бібліотеки в період пандемії COVID-19. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2021. № 3. С. 58–63.

5. Маранчак М. М. Особливості українського онлайн-середовища для репутації компанії. Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали II міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 16-18 трав. 2019 р. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. – С. 43-44.

6. Маранчак М. М. Управління репутацією компанії в сучасному Інтернет-середовищі. Інноватика в сучасній освіті та науці: теорія і практика : матеріали II наук.-практ. конф., м. Ужгород, 25-26 верес. 2020 р. – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2020. – С. 66-68.

7. Маранчак М. М. Термінологічна база репутації, як актуальна проблема соціальних комунікацій в сучасному Інтернет-просторі. Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали IV міжнар. наук. конф., м. Київ, 20–22 трав. 2021 р. Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2021. С. 59–60.

8. Маранчак М. М. Репутаційні кризи в умовах пандемії. Інформація та соціум : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 04 черв. 2021 р. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. С. 20–22.