Матвієнко Оксана Володимирівна

Матвієнко Оксана Володимирівна

Доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, професор.

InstagramFacebooke-mailORCIDGoogle ScholarScopus IDPublons

Базова освіта:

1984 р.- Національний транспортний університет.

2019 р. - Київський університет культури, спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Магістр інформаційної, бібліотечної та архівної справи, фахівець книгознавства, бібліотекознавства та інформаційної діяльності».

Досвід професійної діяльності: Працює у Київському національному університеті культури і мистецтв із 1994 р. У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» на тему «Теорія і практика підготовки спеціалістів з інформаційного забезпечення управління невиробничою сферою».

Дисципліни, які викладає в КНУКіМ:

 1. Сучасні концепції документно-інформаційної науки
 2. Інформаційно-комунікативні технології науково-педагогічної діяльності (за фаховим спрямуванням)
 3. Консолідована інформація

Коло наукових інтересів: теорія і методика професійної освіти, бібліотечно-інформаційна та документознавча освіта.

Член спеціалізованої вченої ради К 26.807.04 у Київському національному університеті культури і мистецтв за спеціальностями: 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство; 27.00.05 – теорія та історія видавничої справи та редагування; 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології, є науковим керівником аспірантів, захищених дисертаційних робіт.

Основні праці:

Науковий доробок становить більше 150 публікацій, у т.ч. монографії «Педагогічні основи підготовки менеджерів інформаційних систем», «Інформаційна освіта: інноваційні аспекти», навчальні посібники «Інформаційний менеджмент», «Інформаційне забезпечення державного управління», «Консолідована інформація», «Інформаційна культура особистості: освітньо-виховний контекст», «Концепція професійного спрямування за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Основи організації електронного документообігу», «Інтернет-технології: проектування Web-сторінки» та ін.

Наукові статті:

 1. Матвієнко О. В., Цивін М. Н. «Інформологія» у дисциплінарних дослідженнях: терміновживання та сутнісні підходи. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2021. № 3. С. 70–79.
 2. Матвієнко О.В., Цивін М.Н. HR-менеджер - професія «людина-знакова система» за освітньою спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Вісник Книжкової палати, 2021. № 7. С. 13-17.
 3. Матвієнко, О., Цивін, М.. «Цифрові» професії інформаційного фахівця: освітні перспективи і вимоги ринку праці. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. 2021. №7. С. 58–70.
 4. Матвієнко О. В., Цивін М. Н. Менеджер цифрових трансформацій у сфері бібліотечно-інформаційної та архівної діяльності: галузева спеціалізація. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. № 2. С. 14–22.
 5. Матвієнко О.В., Цивін М.Н. Цифровізація: освітній контекст // Вісник Книжкової палати. 2020. № 11. С.28-35.
 6. Матвієнко О.В., Цивін М.Н. Науково-педагогічні школи в документознавчій освіті: сучасні особливості формування й розвитку // Вісник Книжкової палати. 2020. № 1. С. 23-28
 7. Матвієнко О.В., Цивін М.Н. «IT-бібліотекарі»: пошук шляхів інноваційності, трудової мобільності чи зміна ціннісних орієнтирів професії? // Вісник Книжкової палати. 2020. № 3. С. 25–30. 
 8. Матвієнко О.В. Цивін М.Н. Підготовка документознавців в Україні: надання освітніх послуг розширюється у нових спеціальностях. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2019. №1. С.56-63.
 9. Матвієнко О.В., Цивін М.Н. «Інформаційні науки» для «інформаційної справи»: виявлення інваріантів і взаємозв’язку. Вісник Книжкової палати України. 2019. №3. С. 37-41
 10. Матвієнко О.В. Цивін М.Н. Цифрова гуманітаристика як методологічна основа розвитку ІТ‐освіти у вищих навчальних закладах культури // Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері. 2018. №2. С.26-36.
 11. Матвієнко О.В. Бібліотечна освіта в Україні: «креативне руйнування» чи шлях до поступового зникнення? Вісник Книжкової палати. 2018. № 11.С.39-42
 12. Матвієнко О.В., Цивін М.Н. «Управління знаннями» як методологічний орієнтир пошуку концепту спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. 2018. № 2. С.66-76.
 13. Матвієнко О.В., Цивін М.Н. Проблеми професійного спрямування за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» // Вісник Книжкової палати. 2017. № 11. С. 29-33
 14. Матвієнко О.В., Цивін М.Н. Гуманістична концепція ІТ-освіти як засіб формування соціального виміру діяльності майбутнього фахівця // Вища школа. 2017. №12. С.56-64.
 15. Матвієнко О.В., Цивін М.Н. Вища інформаційна освіта: основні концепти визначення // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2017. №3. С.4-11.
 16. Матвієнко О.В., Цивін М.Н. Інформаційний менеджмент як основа концептуалізації моделі фахівця з інформаційної справи // Вісник Книжкової палати. 2017. № 4. С.27-30
 17. Матвієнко О.В. Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»: чи буде збережена бібліотечна професія? / О. Матвієнко, М. Цивін//­ Вісн. Кн. палати. 2017. № 2. С. 10­-11.

Посібники:

 1. Бачинська Н. А., Матвієнко О. В., Цивін М. Н. Менеджер веб-контенту : вступ до фаху: навч. посіб. для студентів спец. "Інформ., бібл. та архів. Справа". Київ. нац. ун–т культури і мистецтв, Ф-т інформ. політики і кібербезпеки. Київ : КНУКіМ, 2021. – 59 с.
 2. Бачинська Н. А., Матвієнко О. В., Цивін М. Н . HR-менеджер : вступ до фаху : навч. посіб. для студентів спец. "Інформ., бібл. та архів. справа". Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т інформ. політики і кібербезпеки. – Київ : КНУКіМ, 2021. 56 с.
 3. Матвієнко О.В., Цивін М.Н., Гуменчук А.В.Сучасні концепції документно-інформаційної науки: підготовка фахівців за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Київ: Ліра-К, 2021. 140 с.
 4. Матвієнко О.В., Цивін М.Н. Концепція професійного спрямування за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Київ: Центр навчальної літератури, 2018. 101 с.