Салата Галина Володимирівна

Салата Галина Володимирівна

Доктор історичних наук, доцент.

InstagramFacebooke-mailORCIDGoogle ScholarScopus IDPublons

Базова освіта:

Київський університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, 1993–1998 рр., спеціаліст, «Історик, викладач історії»

Досвід професійної діяльності:

1998 – 2005 рр. – викладач циклу суспільно-гуманітарних дисциплін у Київському коледжі нерухомості; з 2002 р. – Голова циклової комісії суспільно-гуманітарних дисциплін;

2005 – 2008 рр. – аспірантура, історичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2008 – 2013 рр. – викладач Київського коледжу нерухомості;

2010 р. – кандидат історичних наук;

2013 – 2015 рр. – старший викладач кафедри книгознавства і бібліотекознавства факультету культурології, Київський національний університет культури і мистецтв;

2015 – 2019 рр. – директор коледжу Київського університету культури;

2018 р. – доктор історичних наук; 2019 р. – доцент;

2019 р. – й до тепер – доцент кафедри інформаційних технологій факультету PR, журналістики та кібербезпеки, Київський національний університет культури і мистецтв.

Г.В. Салата – член редакційної колегії електронного наукового фахового видання категорії «Б» – «Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук», міжвідомчого тематичного збірника «Історія науки і біографістика» та «Історія науки і техніки».

Дисципліни, які викладає у КНУКіМ:

 1. Інформаційна евристика
 2. Джерела наукової інформації
 3. Стратегічне планування

Г.В. Салата вивчає, аналізує та викладає у своїх лекційних матеріалах досвід та сьогодення інноваційного інформаційно-бібліотечного обслуговування провідних країн світу з метою його гармонійного адаптування для потреб соціокультурної складової галузі в умовах євроінтеграції. Здійснює підготовку документації основних навчальних та освітніх процесів для забезпечення діяльності спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», зокрема підготовкою акредитаційної справи для доктора філософії PhD «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», а також методичних матеріалів з питань профорієнтації абітурієнтів для здійснення ефективної вступної кампанії до КНУКіМ. Здійснює керівництво науково-дослідною роботою аспірантів.

Г.В. Салата – автор понад 200 наукових праць, із яких 3 монографії, 2 колективні монографії, має у співавторстві 4 навчальні посібника зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Наукові дослідження Г.В. Салати присвячені вивченню соціогуманітарних аспектів історії науки й техніки та інформаційної культури.

Відзнаки та заохочення:

Почесна грамота за особистий внесок у розвиток бібліотечної справи (КНУКіМ, 2015). Грамота за ІІ місце в міському конкурсі науково-методичних розробок «Педагогічна знахідка» серед викладачів суспільствознавчих дисциплін ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації м. Києва від 20 квітня 2010 р. Грамота за ІІІ місце в міському конкурсі науково-методичних розробок «Педагогічна знахідка» серед викладачів суспільствознавчих дисциплін ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації м. Києва від 28 квітня 2004 р. Подяка за підготовку студентської творчої роботи, присвяченої 60-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1944 рр., яка зайняла І місце від 25 березня 2004 р. Подяка Київського міського голови за вагомий особистий внесок у розвиток освіти від 28 травня 2003 р.

Коло наукових інтересів:

Історія науки і техніки, інформаційна культура.

Основні праці:

 1. Salata Halyna, Bachynska Nadiia. Культура і комунікація: як культура впливає на сприйняття інформації. Науковий журнал «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія», [S.l.], n. 3, p. 80–87, aug. 2019.
 2. Салата Г. Бібліотекознавство, інформаційні науки та соціальна справедливість. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, [S.l.], n. 3, p. 10–18, jun. 2019.
 3. Салата Г. Інформаційні науки та культура: штрихи до постановки проблеми. Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми та перспективи : матеріали V Всеукраїн. наук.-практ. конф., м. Полтава. 25 листопада 2020 р. Полтава. 2020. 401 с. С. 254–257.
 4. Салата Г.В. Академік Євген Оскарович Патон як представник науково-технічної школи професора Л.Д. Проскурякова. Історія науки і біографістика: електрон. наук. фах. вид. 2017. № 3. URL: http://inb.dnsgb.com.ua/2017-3/14.pdf
 5. Салата Г.В. Історико-науковий аналіз життя і діяльності Л.Д. Проскурякова (1858–1926 рр.): історіографія, джерела та методологія. Гілея: науковий вісник. Київ. 2020. Вип. 159 (№ 11-12). Ч. 1. Історичні науки. 149 с. С. 137–142
 6. Салата Г.В. Історія науки і техніки у проблемному полі біокультурної антропології. Вісник Маріупольського державного університету. Серія Історія. Політологія. 2017. Вип. 18. С. 140–145.
 7. Салата Г.В. Професор Павло Аполлонович Веліхов (1875–1930 рр.): біографічна ретроспектива формування наукового світогляду. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2017. № 11 (241). С. 86–92.
 8. Салата Г.В. Петро Кіндратович Худяков (1858–1935) – вчений-механік, один із засновників теоретичного машинобудування, педагог, громадський діяч, публіцист і бібліограф; до 160-річчя від дня народження. Дослідження з історії техніки: Збірник наукових праць. Київ, 2018. С. 33–40.
 9. Салата Г.В. Бібліотечна освіта в умовах світової пандемії Ковід-19: штрихи до проблеми. «Науково-інноваційний розвиток агровиробництва як запорука продовольчої безпеки України: вчора, сьогодні, завтра» : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 17 листопада. 2021 р. Вінниця. 2021. 260 с. C. 160–162.