Семенченко Андрій Іванович

Семенченко Андрій Іванович

Кандидат технічних наук, доктор наук з державного управління, професор.

InstagramFacebooke-mailORCIDGoogle ScholarScopus IDPublons

Базова освіта: Київське вище інженерне радіотехнічне училище  ППО ім. маршала авіації Покришкіна А.І. (1977 р.). Українська академія державного управління при Президентові України (1998 р.)

Досвід професійної діяльності: Голова Національної комісії з питань державного регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (05.2014-08.2014), директор Інституту вищих керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України(НАДУ) (11.2013-05.2014), заступник віце-президента НАДУ (10.201211.2013), декан факультету суспільно-політичного розвитку НАДУ (03.201110.2012), завідувач кафедри менеджменту інформаційних технологій і стандартизації Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв Мінкультури (12.2010-03.2011), перший заступник Голови Державного комітету інформатизації України (06.2008-12.2010), директор Департаменту воєнної політики та стратегічного планування Міноборони (05.2004-11.2005), завідуючий сектор  інформаційної безпеки Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції при Президентові України (04.2003-05.2004), завідуючий сектор інформаційної політики (11.2001- 04.2003) Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, начальника управління програм і проектів інформатизації Держкомзв’язку (07.1998-11.2001), заступник начальник управління Національного агентства з питань інформатизації при Президентові України (03.1995-07.1998), головний консультант Секції прикладних проблем Президії Національної академії наук України (10.1991-03.1995), начальник науково-дослідної лабораторії НДЦ (09.1989-10.1991), старший викладач та викладач кафедри автоматизованих систем управління Київського вищого інженерного радіотехнічного училища (КВІРТУ ППО) (1985-09.1989) тощо.

Дисципліни, які викладає в КНУКіМ:

«Електронне врядування та електронна демократія».

Відзнаки та заохочення: Заслужений діяч науки і техніки України (2014 р.), лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки (2012 р.)

Коло наукових інтересів: складні організаційні системи управління, національна безпека, інформаційна політика та безпека, воєнна безпека, кібербезпека, електронне урядування та електронна демократія.

Основні праці:

 1. Conference Paper Digitalization of science as a modern trend of the information society development Pleskach, V., Semenchenko, A., Gololobov, D., Kalmykov, O., Krasnoshchok, V.CEUR Workshop Proceedings, 2020, 2740, стр. 146–158

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219986837

 1. Security and efficiency of public administration of the socio-humanitarian sector of Ukraine/Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 11, n.4-5, june 2020.
 2. Standardization in the Field of Cybersecurity and Cyber Protection in Ukraine/ Pleskach, Mariia, Valentyna Pleskach, Andrii Semenchenko, Danylo Myalkovsky, and Taras Stanislavsky. "Standardization in the Field of Cybersecurity and Cyber Protection in Ukraine." Information & Security: An International Journal 45 (2020): 57-76.

https://isij.eu/article/standardization-field-cybersecurity-and-cyber-protection-ukraine

https://doi.org/10.11610/isij.4504 

ISSN 0861-5160 (print), ISSN 1314-2119 (online)

 1. Інформаційна складова державної політики та управління: монографія. Київ: К.І.С., 2015. 320 с.
 2. Сучасні проблеми підвищення рівня професійної компетентності публічних службовців України щодо технологій електронного урядування // Стратегічні пріоритети. 2016. № 1( 38). Серія «Політика». C. 31-43.
 3. Організаційно-правові механізми розвитку національної системи кібербезпеки України: стан та перспективи//Стратегічні пріоритети. 2017. № 4(45).Серія «Економіка». C.55–63.
 4. Стратегічне управління національними програмами: приклад національної програми інформатизації//Стратегічна панорама. 2018. №1 C. 22–32.
 5. Інструменти державного стратегічного управління: Національна програма інформатизації // Інформація і право. 2018.  № 1(24).  С.44–58.
 6. Стратегічне управління розвитком кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури // Публічне управління і адміністрування в Україні. 2018. Вип. № 3.
 7. Концептуальні засади огляду стану кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та критичної інформаційної інфраструктури // Стратегічні пріоритети. 2018. №3.; №4.
 8. Організаційно-правове забезпечення розвитку національної системи кібербезпеки України: стан та перспективи // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 30 березня 2018 р.) [Електронне видання]. Київ : Нац. акад. СБУ, 2018. С. 70–72.
 9. Науково-методологічні підходи до проведення огляду кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та критичної інформаційної інфраструктури // Інвестиції: практика та досвід, м. Київ, №18 вересень 2018 року. С.87–95.
 10. Підготовка аналітиків як пріоритетний напрям кадрового забезпечення сектору безпеки і оборони // Сучасні концептуальні підходи щодо управління персоналом у секторі безпеки і оборони України: тези міжвідомчої науково-практичної конференції (Хмельницький, 19 жовтня 2018 року). Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2018. С.67–70.
 11. Огляд кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та критичної інформаційної інфраструктури: науково-методологічні підходи до організації та проведення // ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки і оборони України» (м. Хмельницький, 15 листопада 2018 року). Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2018. С.290–292
 12. Ґенеза правового забезпечення української ІКТ-політики // Інформаційне право: виклики і напрями розвитку : матеріали першої наук.-практ. конф., 18 жовтня 2018 р, м. Київ / Упоряд. : В.М. Фурашев, С.Ю. Петров, Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехника», 2018. С. 138–144.
 13. Підвищення готовності громадян та публічних службовців до е- урядування та е-демократії: результати та перспективи україно-швейцарського проекту EGAP // V Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та взаємодії» (IT&I’2018) 20-21 листопада 2018 р., м. Київ, Україна. С.360–361.
 14. Підготовка аналітиків стратегічного рівня як пріоритетний напрям кадрового забезпечення сектору безпеки і оборони // Стратегічна панорама. № 2. 2018. С.12–18
 15. Національна програма інформатизації як інструмент стратегічного управління України // XVIII Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та безпека» (ІТБ-2018), 27 листопада 2018 року
 16. Етапи розвитку електронного урядування: сутність та термінологія // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр.-Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2019. Вип. 1 (64). С.17–28
 17. Ретроспективний аналіз правового забезпечення української ІКТ-політики. Законодавче забезпечення розвитку реального сектору економіки /// Заг. ред. В.І. Сергієнка; Інститут законодавства Верховної Ради України. Випуск 4. К. : Вид-во «Людмила», 2019. С. 217–224.
 18. Державна політика навчання “цифровим навичкам” публічних службовців та громадян//Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління: імперативи забезпечення сталого розвитку» (21 листопада 2019 р., м. Київ) / Укладачі: А.А. Мельниченко, О.А. Акімова, Д.В. Балашов, К.О. Семенова. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. С.63-69.
 19. Механізми державного управління акредитацією комунікаційно-інформаційних систем для обміну інформацією з обмеженим доступом між Україною та НАТО//«Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України», вип. 2, 2019. С. 73-83 URL: http://zbirnyk-nadu.academy.gov.ua/article/view/187133/186457 (дата звернення 17.01.2020)
 20. Організаційно-правові механізми огляду кібербезпеки та кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та критичної інформаційної інфраструктури// «Інформаційні технології та взаємодії» (IT&I 2019) 20 грудня 2019 року VІ Міжнародна науково-практична конференція. м. Київ, Україна. C.297-303
 21. Сучасна державна політика розвитку цифрової грамотності публічних службовців та громадян України//Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр.-Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”,2020.-Віп. 1 .-С. 198-209. http://tpdu.journal.kharkiv.ua/index.php/tpdu/issue/view/6
 22. Концептуальні засади розвитку електронної демократії//Аспекти публічного управління.2020. Т.8., № 1. С.76-85.
 23. Особливості процесу демократизації в Україні, що негативно впливають на становлення та розвиток електронної демократії// «Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України», вип. 1 , 2020. С. 72-79

URL:http://zbirnyk.academy.gov.ua/pages/dop/8/files/62db8593-1365-4b0d-acc6-6e53de2943b1.pdf

 1. Особливості процесу демократизації в Україні, що негативно впливають на становлення та розвиток електронної демократії/ Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України», вип. 1 , 2020. С. 72-79

URL:http://zbirnyk.academy.gov.ua/pages/dop/8/files/62db8593-1365-4b0d-acc6-6e53de2943b1.pdf

 1. Розвиток інституційних спроможностей суб’єктів забезпечення системи кібербезпеки та кіберзахисту України/ Теорія та практика державного управління Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”,2020.-Віп. 3(70).-С.40-54

doi: 10.34213/tp.20.03.05

http://tpdu.journal.kharkiv.ua/index.php/tpdu/article/view/210

 1. Інформаційно-комунікаційні технології в публічному управлінні місцевими фінансами: стан та перспективи розвитку/ Інвестиції: практика та досвід.- 2020. № 13-14. С. 86–91. http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7104&i=12

DOI:10.32702/2306-6814.2020.13-14.86

ORCID: 0000-0001-6482-3872

 1. Стратегія як інструмент державного планування: оцінка стану законодавчого забезпечення/ ДРІДУ НАДУ Державне управління та місцеве самоврядування. -2020.-Вип. 3(46).-С.76-99

DOI :10.33287/102048

 1. Організаційно-технічна модель кіберзахисту України/ Діджиталізація і безпека : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 19 листоп. 2020 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за ред. А. П. Гетьмана і Б. М. Головкіна. – Харків : Право, 2020. – 402 с.
 2. Концептуальні засади формування та впровадження організаційно-технічної моделі кіберзахисту України/ Захист інформації. Том 23, № 1(2021).-С.47-59

DOI:10.18372 / 2410-7840.23.15434

 1. Експертна Рада інформаційної та кібербезпеки як демократичний інноваційний інструмент державно-приватної взаємодії/ Науковий вісник: Державне управління.-2021.-№ 2(8).-С.102-121.
 2. Публічне управління інституціональним розвитком у сфері кіберзахисту в умовах трансформаційних змін сектору безпеки і оборони/ Науковий вісник: Державне управління.-2021.-№ 3.-С. 136-162.
 3. Mechanism of Information and Analytical Support for the Development of E-Democracy, Y.Yansons, A.Semenchenko, pp. 449-454 IEEE Catalog Number Part number: CFP21S92-ART ISBN: 978-1-6654-1854-6
 4. Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки, оборони та розвідки: зарубіжний та вітчизняний досвід: монографія / Ситник Г. П., Семенченко А. І., Крисяк П. В. та ін. ; за ред. д-ра техн. наук, проф. Луцького М. Г., д-ра наук з держ. управління проф. Гурковського В. І., д-ра філос. наук, проф. Комахи Л. Г., д-ра наук з держ. управління проф. Романенка Є. О. Київ : НАУ, 2021. 452 с.

Навчальні посібники:

 1. Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб. : у 15 ч. / Частина 1 : Вступ до курсу. Концептуальні засади електронного урядування та електронної демократії. Київ, 2017. 74 с.
 2. Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб. : у 15 ч. / за заг. ред. А. І. Семенченка, В. М. Дрешпака/Частина 2 : Електронне урядування: основи та стратегії реалізації. Київ, 2017.76 с.
 3. Електронне урядування та електронна демократія : навч. посіб. : у 15 ч. / Частина 3 : Електронна демократія: основи та стратегії реалізації. Київ, 2017. 91 с.

Електронне урядування та електронна демократія : навч. посіб. : у 15 ч. Частина 4 : Публічна політика та управління розвитком інформаційного суспільства та електронного урядування. Київ, 2017. 88 с.