Свердлик Зоряна Михайлівна

Свердлик Зоряна Михайлівна

Кандидат історичних наук, доцент.

InstagramFacebooke-mailORCIDGoogle ScholarScopus IDPublons

Базова освіта: 2012 р. закінчила з дипломом з відзнакою Національний авіаційний університет за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність» (кваліфікація «науковий співробітник (бібліотечна справа, науково-технічна інформація), документознавець»). У цьому ж році отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» (присвоєно кваліфікацію «економіст з фінансової роботи»). Із 2012 по 2015 р. навчалася в аспірантурі Національного авіаційного університету за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство.  У 2016 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: «Організація діловодства в думі та управі міста Києва (1870–1917 роки)». У 2021 р. присуджено звання доцента кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності.

Досвід професійної діяльності: Науково-педагогічну діяльність розпочала з посади викладача кафедри історії та документознавства Національного авіаційного університету (2012–2017 рр. Із 2017 по 2018 р. – доцент кафедри бібліотекознавства та інформології Київського університету імені Бориса Грінченка. У Київському національному університеті культури і мистецтв а посаді доцента кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності працює з вересня 2018 р. Упродовж 2013–2017 рр. за сумісництвом працювала бізнес-тренером на курсах перепідготовки і підвищення кваліфікації з діловодства, архівної справи Інституту секретарів (м. Київ).

Дисципліни, які викладає в КНУКіМ:

  1. Нормативне забезпечення діяльності діловодних і архівних служб
  2. Спеціальні системи документації (банківська, нотаріальна, цивільно-процесуальна, кадрова)
  3. Документаційне забезпечення управління
  4. Основи кібербезпеки (у т.ч. кіберкультура та кібергігієна)
  5. Практикум роботи з документами
  6. Управління інноваційними проектами в інформаційній сфері

Коло наукових інтересів: документознавство, розвиток архівної справи, інновації в освіті, інформаційні технології, новітнє інформаційне і програмне забезпечення, кібербезпека.